Nền Tảng Phật Giáo Quyển III: Pháp Hành Giới – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Nền Tảng Phật Giáo

Quyển III: Pháp Hành Giới

Tỳ Khưu Hộ Pháp

Sơ Lược

Thế nào gọi là pháp-hành giới?
Pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả có tác-ý đồng sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn thân và khẩu tránh xa 3 thân ác-nghiệp và 4 khẩu ác-nghiệp, để giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, gọi là pháp hành giới.

Pháp nào gọi là giới?
Trong bộ Paṭisambhidāmagga có trình bày 4 pháp gọi là giới:
– Cetanāsīla: Tác-ý tâm-sở gọi là tác-ý-giới.
– Cetasikasīla: Chế-ngự tâm-sở (viraticetasika) gọi là tâm-sở-giới.
– Saṃvarasīla: Giữ gìn thân, khẩu, ý không để ác-tâm phát sinh gọi là cẩn-trọng-giới.
– Avītikkamasīla: Không phạm điều-giới gọi là giới.

 

Quyen3Phaphanhgioi

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Các cuốn sách khác

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app