Audios Pháp Thoại Khoá Thiền Sati 8 Ngày (T.Việt) – Thiền Sư S.N. Goenka

Pháp Thoại Khoá Thiền Sati – Thiết Lập Ý Thức – 8 Ngày

Do Thiền Sư S.N. Goenka Giảng.

Kinh Đại Niệm Xứ (Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ) thuộc bộ Kinh Trường Bộ (Dīghanikāya I), Tạng Kinh (Suttanta Piṭaka, Tam Tạng Kinh Điển (Tipiṭaka) được Thiền Sư S.N. Goenka diễn giải tường tận trong khoá thiền Sati 8 ngày này. (nguồn Dhamma.org).

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *