Videos [Những Lời Dạy Của Ajahn Chah] (5). Pháp Hành Thiền – Thiền Sư Ajahn Chah

Videos [Những Lời Dạy Của Ajahn Chah] (5). Pháp Hành Thiền – Thiền Sư Ajahn Chah

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=u8axL4pzb90&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcU7QdigaeJ2I_bXFG_4yfqN

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

 

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *