Bộ Videos Cuốn Thấy Biết, Bây Giờ & Ở Đây – Ni Sư Ayya Khema

 

Link Bộ Sách Trên Youtube: Bộ Videos Cuốn Thấy Biết, Bây Giờ & Ở Đây – Ni Sư Ayya Khema

Link Kênh THERAVADA VN: https://www.youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app