Video 43. The Impurities Of Insight (2) | U Paṇḍitā Sayadaw – 1st Special Retreat 1998 – 1999

Video 43. The Impurities Of Insight (2) | U Paṇḍitā Sayadaw – 1st Special Retreat 1998 – 1999

 

 

BỘ VIDEOS 1ST SPECIAL RETREAT 1998 – 1999 – U PAṆḌITĀ SAYADAW

 

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *