Video 4. The Four Noble Truths (2) | U Paṇḍitā Sayadaw – 2nd Special Retreat 2000 – 2001

Video 4. The Four Noble Truths (2) | U Paṇḍitā Sayadaw – 2nd Special Retreat 2000 – 2001

 

 

BỘ VIDEOS 2ND SPECIAL RETREAT 2000 – 2001 – U PAṆḌITĀ SAYADAW

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *