14. Hīnattikaṃ

1. Paṭiccavāro

1. Paccayānulomaṃ

1. Vibhaṅgavāro

Hetupaccayo

1. Hīnaṃ dhammaṃ paṭicca hīno dhammo uppajjati hetupaccayā – hīnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā…pe… dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Hīnaṃ dhammaṃ paṭicca majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā – hīne khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (2)

Hīnaṃ dhammaṃ paṭicca hīno ca majjhimo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā – hīnaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe…. (3)

2. Majjhimaṃ dhammaṃ paṭicca majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā – majjhimaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ…pe… dve khandhe…pe… paṭisandhikkhaṇe…pe… khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā; ekaṃ mahābhūtaṃ…pe… mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

3. Paṇītaṃ dhammaṃ paṭicca paṇīto dhammo uppajjati hetupaccayā… tīṇi.

4. Majjhimañca paṇītañca dhammaṃ paṭicca majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā – paṇīte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

5. Hīnañca majjhimañca dhammaṃ paṭicca majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā – hīne khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. (1)

(Hīnattikaṃ saṃkiliṭṭhattikasadisaṃ vitthāretabbaṃ paripuṇṇaṃ.)

Hīnattikaṃ niṭṭhitaṃ.

* Bài viết trích trong Paṭṭhānapāḷi-2 >> Abhidhammapiṭaka >> Tipiṭaka (Mūla), nguồn Tipitaka.org. Tải sách PDF tại đây.

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

 

* Source Tipitaka.org - Based on the Chaṭṭha Saṅgāyana CD published by the Vipassana Research Institute

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app