PHẦN 1 – SỬ HỌC CỦA PHẬT GIÁO NHẮM VÀO MỤC ĐÍCH GÌ?

SỬ HỌC CỦA PHẬT GIÁO NHẮM VÀO MỤC ĐÍCH GÌ?

Việc nghiên cứu Sử học của Phật Giáo cũng mang ý nghĩa tương tự như đã nói ở phần trước, nhưng điều cốt yếu là nhắm vào việc truy nguyên nguồn gốc thật sự của những vấn đề sau đây:

1-Những sai, đúng của lịch sử mà có liên hệ với PG, với quần chúng và xã hội.

2-Bước thăng trầm của PG cùng những dữ kiện, biến cố xảy ra từ PG.

3- Sức ảnh hưởng từ công cuộc hoằng dương và hiển hóa của Đức Phật đối với cuộc đời.

 

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *