14/01/2020 – Thiền viện Phước Sơn, Việt Nam

Câu hỏi của thiền sinh: Thưa thiền sư, con xin đưa ra câu hỏi rằng làm thế nào để một người thay đổi từ nương tựa vào chính họ sang nương tựa vào người khác, và rồi nương tựa vào sự thực hành?

Chúng ta không có sự lựa chọn nào ngoài việc làm ngày càng nhiều các thiện pháp hơn nữa. Tuy nhiên, trong xã hội, việc làm các thiện pháp thì không phổ biến và thậm chí là hiếm hoi. Vì vậy, thật khó để làm các thiện pháp trong xã hội. Đó là lý do vì sao chúng ta phải tự mình hành thiện. Càng làm, chúng ta càng có khả năng làm. Nếu chúng ta nỗ lực làm các thiện pháp mọi lúc mọi nơi, chúng ta sẽ có thể đồng hành cùng với những người cũng đang làm thiện pháp toàn thời gian như chúng ta. Bằng cách này, chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa. Nếu có nhiều người hơn trong nhóm, chúng ta có thể làm nhiều việc hơn. Nếu có nhiều người khác nhau trong một nhóm, chúng ta sẽ có khả năng làm nhiều việc khác nhau. Thực hành thiện pháp là điều tốt nhất tất cả chúng ta có thể làm. 

Nếu cái gì đó hay ai đó là hoàn hảo, trọn vẹn, chúng ta có thể nương tựa vào điều đó hay ai đó. Nhưng trên thực tế, không có điều gì hay ai đó là hoàn hảo, trọn vẹn cả. Vì vậy, chúng ta nên xả ly khỏi cái gì đó hay ai đó. Để có thể xả ly khỏi cái gì đó hay ai đó, chúng ta cần tập trung vào hành động tạo thiện nghiệp ở hiện tại. Chúng ta nên chú trọng thực hành thiện pháp trong từng khoảnh khắc hiện tại. 

Các trung tâm Thabarwa luôn bận rộn với mọi loại thiện pháp chứ không chỉ với mỗi việc thực hành thiền. Đó là bởi vì chúng ta chú trọng thực hành thiện pháp trong từng khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta không tập trung vào một người nào đó, dù tốt hay xấu. Chúng ta không nhấn mạnh về điều gì đó, dù đúng hay sai. Chúng ta không đặt trọng tâm vào thời gian, nơi chốn, dù nó tốt hay không tốt. Chúng ta chỉ quan tâm duy trì chánh niệm ngay trong hiện tại nhằm giữ giới trong mỗi khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta nên đặt trọng tâm vào việc làm tình nguyện ngay lúc này, giúp đỡ ngay lúc này, cho đi ngay lúc này, giữ giới ngay lúc này, giữ cho tâm ý được quân bình và thanh tịnh ngay lúc này, không phải khi nào khác. Nếu chúng ta hiểu ngay bây giờ, chúng ta cần làm ngay bây giờ. Nguyên tắc này dẫn đến sự thành lập các trung tâm Thabarwa, vì vậy chúng ta đã bận rộn trong suốt thời gian kể từ năm 2007 cho đến nay. 

Trong xã hội, chúng ta chỉ làm việc với gia đình và bạn bè, không có sự lựa chọn nào khác. Chúng ta phải chăm lo cho bản thân mình, gia đình, công việc và bạn bè của mình. Đó là nguyên do của sự dính mắc. Vì thế, khi sơ khởi, tốt hơn là chúng ta đến thực hành thiện pháp tại các trung tâm hay các khóa thiền. Đã có sẵn nhiều việc cần làm, nhưng không có mấy ai dẫn đầu. Hiện có nhiều người trong xã hội chẳng đủ khả năng chăm sóc cho chính họ. Vì vậy, tại các trung tâm thiền, chúng ta có nhiều lựa chọn thực hành và từ đó có thể xả ly khỏi chính mình. Và cũng nhờ chuyên tâm vào những việc cần làm mà chúng ta dễ dàng xả ly khỏi thói quen thông thường. Đối với trung tâm thiền cũng vậy. Chúng tôi phải thành lập nhiều trung tâm thiền khác nhau và sẽ cần đến nhiều vị thầy. Bằng cách này, thiền sinh sẽ có nhiều cơ hội để xả ly khỏi một trung tâm, một người thầy hay một phương pháp. Nếu ngày càng có nhiều trung tâm thiền, thì việc xả ly khỏi trung tâm, người thầy và phương pháp càng dễ dàng hơn. Nếu mọi người có thể xả ly, thì sự thực hành của họ sẽ dễ tiến bộ hơn. 

Tất cả đều như nhau. Chúng ta chỉ đang kinh nghiệm, vì vậy chúng ta nên cố gắng để tự mình làm các việc thiện pháp. Bên cạnh đó, chúng ta nên tạo điều kiện cho người khác thực hành như chúng ta. Nếu ngày càng nhiều người làm thiện pháp như bạn, sẽ dễ dàng hơn để xả ly khỏi chính mình. Nếu ngày càng có nhiều thiền sinh và tình nguyện viên, sẽ dễ dàng hơn cho việc xả ly khỏi ngã kiến. Nếu chúng ta không làm từng bước một, thật khó để có thể thay đổi tư duy rằng có ai đó làm thiện pháp hay hành thiền. Vì vậy, để dễ dàng hơn, chúng ta cần phải thay đổi từ người này sang người khác, từ nơi này sang nơi khác, từ phương pháp này sang phương pháp khác. Và rồi chúng ta nên cố gắng dần dần, thay đổi tư duy tự ngã sang sự hay biết hành động thiện pháp ngay trong khoảnh khắc hiện tại.

Tôi có mục tiêu thành lập nhiều trung tâm Thabarwa. Nếu chỉ có một hay một vài trung tâm, mọi người sẽ có sự dính mắc mạnh mẽ vào một nơi chốn. Vì vậy, thành lập nhiều trung tâm mới làm cho mọi người xả ly khỏi một trung tâm. Từ đó, họ có thể dễ dàng xả ly khỏi ai đó và bận rộn với việc làm các thiện pháp tại một trong những trung tâm. Hiện tại đang có hai trung tâm Thabarwa tại Việt Nam. Vì vậy mọi người có thể lựa chọn. Nếu họ không thể sống tại trung tâm TNC mới tại thành phố Hồ Chí Minh, họ có thể đến sống tại Trung tâm dưỡng lão Pháp Bảo tại Tiền Giang. Điều này thì tốt hơn. Đó là cách xả ly khỏi nơi chốn và con người. Tại nơi đây, có nhiều tình nguyện viên, trung tâm, thiền sinh, chư tăng và tu nữ. Vì vậy sẽ dễ dàng để xả ly khỏi ai đó hay cái gì đó và sẽ lợi lạc cho việc đề cao các việc làm thiện pháp. Nếu có hai nơi chốn với các công việc khác nhau, mọi người sẽ có cơ hội làm thiện pháp một cách liên tục. Nếu họ không thể làm ở đây, họ có thể làm ở nơi còn lại. Bằng cách này, mọi người sẽ dễ dàng làm các thiện pháp một cách liên tục và sau đó họ có thể xả ly khỏi việc thực hành ngay khoảnh khắc hiện tại. 

Chúng ta không nên tập trung vào chỉ một người hay một phương pháp. Nếu chúng ta không thể hướng dẫn cho người này, chúng ta có thể hướng dẫn người khác. Nếu tôi không thể dạy người Singapore, tôi sẽ dạy người Việt Nam. Bằng cách này, ngày càng nhiều người có khả năng làm các việc thiện pháp. Bằng cách này, chúng ta có thể thành công trong phạm vi quốc gia và cả quốc tế. Chỉ khi chúng ta có đủ sức mạnh của việc làm thiện pháp, chúng ta có thể thành công. Và để có sức mạnh của việc làm thiện pháp, chúng ta cần liên tục làm các thiện pháp. Nếu chúng ta không thể làm ở đây, chúng ta có thể làm ở nơi khác. Nếu chúng ta không thể làm với người hay nhóm người này, chúng ta sẽ làm với nhóm người khác. Bằng cách này, sức mạnh của việc làm thiện pháp sẽ mạnh mẽ và việc làm thiện pháp sẽ trở nên dễ dàng. Bởi vì những vấn đề không phải với người này hay người khác, vấn đề là sự yếu kém. Không có đủ sức mạnh của việc làm các thiện pháp, chúng ta không thể đạt được thành công trong việc cùng nhau làm với mọi người và tại các nơi chốn. Thật khó để mà có thể vượt lên trên những giới hạn. Có nhiều người mới sẵn lòng hỗ trợ các trung tâm Thabarwa bởi vì họ có thể làm các thiện pháp vượt lên trên giới hạn. Đó là lý do vì sao chúng tôi đạt được thành tựu trong đất nước mình. Bây giờ chúng ta đang cố gắng đạt được sự thành tựu khắp các quốc gia. Vì vậy, thật tuyệt nếu mọi người có thể làm theo như thế.

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *