[Hàng Ngày] Lịch Thiền Chung Theo Phương Pháp Ngài Mahasi

 

Thông tin đăng nhập Zoom để tham gia thiền chung: 

Quý vị cần hỗ trợ hoặc có thêm câu hỏi xin liên hệ với BTC ạ.

 

Kính thông báo!

BQT Theravada

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nhận thấy những lợi lạc vô cùng quý báu của Dhamma mà Bậc Giác Ngộ chỉ dạy, khoảng Rằm tháng 4 âm lịch năm 2020, con Dhamma Nanda và các bạn hữu Dhamma đã có tác ý phát triển trang Theravada.vn và hệ thống Phật Giáo Theravāda, nhằm tổng hợp lại các tài liệu Dhamma quý báu mà các Bậc Trưởng Lão và các Bậc Thiện Trí đã dày công lưu giữ và truyền dạy, nhằm đem lại lợi lạc đến nhiều người, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam.