A Discourse on the

Dhammadāyāda Sutta

by

The Venerable Mahāsi Sayādaw

of

Burma

Translated by

U Min Swe (Min Kyaw Thu)

Buddha Sāsanānuggaha Organization

Mahāsi Translation Committee, Rangoon

Mục Lục (Nguyên tác)

Mục Lục (bản web)

Editor’s Foreword

Phần 1

– Editor’s Foreword

– Preface

Preface
A Discourse on the Dhammadāyāda Sutta

Phần 2

– A Discourse on the Dhammadāyāda Sutta

– Prologue

– Introduction to the Sutta

– Pāḷi Text of the Sutta

– Inheritance of Material Goods

– Inheritance of the Dhamma

– Simile of Two Monks

– The Venerable Sāriputta’s Question

Prologue
Introduction to the Sutta
Pāḷi Text of the Sutta
Inheritance of Material Goods
Inheritance of the Dhamma
Simile of Two Monks
The Venerable Sāriputta’s Question
Hindrances on the Path

Phần 3

– Hindrances on the Path

– Greed and Aversion

– Concentration Is Essential to Gain Insight

– The Practice of the Middle Way

– Practice for Buddhahood

– Right Effort

– Right Mindfulness

– Right Concentration

Greed and Aversion
Concentration Is Essential to Gain Insight
The Practice of the Middle Way
Practice for Buddhahood
Right Effort
Right Mindfulness
Right Concentration
Anger and Malice

Phần 5

– Anger and Malice

– Ingratitude and Arrogance

– Envy and Meanness

– Deception and Hypocrisy

– Impertinence and Vanity

– Conceit and Excessive Conceit

– The Humility of Venerable Sāriputta

Ingratitude and Arrogance
Envy and Meanness
Deception and Hypocrisy
Impertinence and Vanity
Conceit and Excessive Conceit
The Humility of Venerable Sāriputta
Pride and Heedlessness

Phần 6

– Pride and Heedlessness

– Birth, Clan, Youth, and Longevity

– Gain, Honour, Respect, and Deference

– Attendants, Wealth, Beauty, Knowledge, and Intelligence

– Seniority, Alms-gathering, Endurance, and Fame

– Morality, Concentration, Skill, Physical Proportions

– Heedlessness

– Six Kinds of Heedlessness

– Two Ways of Practice

Birth, Clan, Youth, and Longevity
Gain, Honour, Respect, and Deference
Attendants, Wealth, Beauty, Knowledge, and Intelligence
Seniority, Alms-gathering, Endurance, and Fame
Morality, Concentration, Skill, Physical Proportions
Heedlessness
Six Kinds of Heedlessness
Two Ways of Practice
Appendix on Bhikkhu Kapila

Phần 7

– Appendix on Bhikkhu Kapila

 

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *