Ngày 11 – Áp Dụng Vipassana Vào Đời Sống & Lời Căn Dặn Của Thầy

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ MƯỜI MỘT Tiếp tục tu tập như thế nào khi khoá thiền kết thúc Tu tập

ĐỌC BÀI VIẾT