NGÀY 11 – ÁP DỤNG VIPASSANA VÀO ĐỜI SỐNG & LỜI CĂN DẶN CỦA THẦY

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ MƯỜI MỘT Tiếp tục tu tập như thế nào khi khoá thiền kết thúc Tu tập

ĐỌC BÀI VIẾT