FAQ: CÓ NÊN THIỀN VIPASSANA ĐỂ CHỮA BỆNH, HOẶC TU TẬP THEO TÔN GIÁO RIÊNG KHI THAM DỰ KHOÁ THIỀN?

Câu hỏi: Thầy nói rằng chúng ta không nên tới với Vipassana để chữa bệnh. Tuy nhiên, chúng con thấy nhiều người

ĐỌC BÀI VIẾT

FAQ: TẠI SAO LẠI CÓ HẠI KHI PHA TRỘN PHƯƠNG PHÁP KHÁC KHI THIỀN VIPASSANA?

Câu hỏi:Tại sao lại có hại khi pha trộn phương pháp? Trả lời: Mọi nghi thức, nghi lễ hay tế

ĐỌC BÀI VIẾT

FAQ: TÔNG PHÁI, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG VỚI VIPASSANA?

Câu hỏi: Tông phái có vẻ là hình thức khác của phân biệt giai cấp, thưa thầy làm sao để tránh khỏi những

ĐỌC BÀI VIẾT

FAQ: TẠI SAO KHÔNG NÊN TỤNG NIỆM, ĐỌC CHÚ, TƯỞNG TƯỢNG KHI THIỀN VIPASSANA?

Câu hỏi:Tại Ấn Độ, tụng niệm, đọc chú, tưởng tượng là một phần quan trọng trong việc hành thiền. Tại sao thầy

ĐỌC BÀI VIẾT

FAQ: CÓ NÊN TÍNH TIỀN KHI THAM DỰ KHOÁ THIỀN VIPASSANA?

Câu hỏi:Tổ chức những khóa thiền Vipassana cần rất nhiều tiền, chúng ta phải cung cấp thực phẩm, chỗ ở…. Thầy

ĐỌC BÀI VIẾT

FAQ: THIỀN VIPASSANA CÓ THỂ XOA DỊU SỰ BẠO HÀNH XUNG ĐỘT TRÊN THẾ GIỚI?

Câu hỏi: Có những sự xung đột lớn ở nhiều nơi trên Ấn Độ và cũng có sự bạo hành

ĐỌC BÀI VIẾT

FAQ: HỎI ĐÁP VỚI THIỀN SƯ S.N. GOENKA VỀ KINH NGHIỆM THIỀN VIPASSANA (TỔNG HỢP 2)

Câu hỏi: Chúng con có thể quan sát cảm giác ở trên thân với một ít sự bình tâm nhưng

ĐỌC BÀI VIẾT

FAQ: HỎI VỀ THIỀN SINH TỰ DẠY ANAPANA, 31 CẢNH GIỚI; CÁC KINH NGHIỆM KHI THIỀN?

Hỏi: Nhiều thiền sinh cũ đang tự ý dạy Anapana, một số còn dạy Vipassana nữa. Điều này có đúng

ĐỌC BÀI VIẾT