Các Nguyên Tắc Cốt Lõi Của Các Khoá Thiền Vipassana Tại Trung Tâm Ngài Goenka Giảng Dạy

Giới thiệu phương pháp và nội quy của khóa thiền Vipassana Vipassana là một trong những phương pháp thiền cổ

ĐỌC BÀI VIẾT

FAQ: Có Nên Thiền Vipassana Để Chữa Bệnh, Hoặc Tu Tập Theo Tôn Giáo Riêng Khi Tham Dự Khoá Thiền?

  Câu hỏi: Thầy nói rằng chúng ta không nên tới với Vipassana để chữa bệnh. Tuy nhiên, chúng con thấy nhiều

ĐỌC BÀI VIẾT

FAQ: Tại Sao Không Nên Tụng Niệm, Đọc Chú, Tưởng Tượng Khi Thiền Vipassana?

  Câu hỏi:Tại Ấn Độ, tụng niệm, đọc chú, tưởng tượng là một phần quan trọng trong việc hành thiền. Tại sao

ĐỌC BÀI VIẾT