FAQ: Có Nên Thiền Vipassana Để Chữa Bệnh, Hoặc Tu Tập Theo Tôn Giáo Riêng Khi Tham Dự Khoá Thiền?

  Câu hỏi: Thầy nói rằng chúng ta không nên tới với Vipassana để chữa bệnh. Tuy nhiên, chúng con thấy nhiều

ĐỌC BÀI VIẾT

FAQ: Tại Sao Không Nên Tụng Niệm, Đọc Chú, Tưởng Tượng Khi Thiền Vipassana?

  Câu hỏi:Tại Ấn Độ, tụng niệm, đọc chú, tưởng tượng là một phần quan trọng trong việc hành thiền. Tại sao

ĐỌC BÀI VIẾT
Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app