THIỀN ANAPANA LÀ GÌ? HƯỚNG DẪN THIỀN CHO NGƯỜI MỚI – THIỀN SƯ S.N. GOENKA

Thiền Anapana Quan Sát Hơi Thở Là Gì? इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं, येनिच्छकं यत्थकामं यथासुखं। तदज्‍जहं निग्गहेस्सामि योनिसो, हत्थिप्पभिन्‍नं विय अङ्कुसग्गहो॥

ĐỌC BÀI VIẾT

FAQ: HỎI VỀ THIỀN SINH TỰ DẠY ANAPANA, 31 CẢNH GIỚI; CÁC KINH NGHIỆM KHI THIỀN?

Hỏi: Nhiều thiền sinh cũ đang tự ý dạy Anapana, một số còn dạy Vipassana nữa. Điều này có đúng

ĐỌC BÀI VIẾT

THIỀN ANAPANA LÀ GÌ? THIỀN SƯ S.N. GOENKA (SONG NGỮ)

Thiền Anapana là gì? What is Anapana? इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं, येनिच्छकं यत्थकामं यथासुखं। तदज्‍जहं निग्गहेस्सामि योनिसो, हत्थिप्पभिन्‍नं विय अङ्कुसग्गहो॥ “This

ĐỌC BÀI VIẾT