14/01/2020 – Thiền viện Phước Sơn, Việt Nam

Ngoài xã hội, người ta làm mọi thứ với những giới hạn về “ đời này”, “chốn này”, “người này”, “công việc này”. Đó là tà kiến. Họ không thể chấp nhận “không có gì”, “chẳng có ai”, “không là tôi, không là bạn”. Đó là lý do tại sao người ta không thể “chỉ-sử-dụng-mà-thôi”, “chỉ-làm-mà-thôi”. Người ta đang làm với sự nắm giữ và dính mắc. Như thế, chắc chắn sẽ phát sinh hệ quả xấu đi kèm. Tuy nhiên, vẫn khả thi nếu muốn chuyển từ cách làm truyền thống sang làm không vì tiền, không vì bản thân hoặc một tổ chức nào, mà làm vì phước báu và cho sự phát triển của toàn thế gian. Nếu bạn nhấn mạnh về giáo dục, thì bạn không tạo được nhiều phước báu bằng đời sống thực hành thiện pháp toàn thời gian ở các trung tâm thiền. Vì vậy, bạn phải làm các thiện pháp trong chính công việc của bạn; nên cố gắng tập trung vào điều lợi lạc, hành thiện cũng như làm vì lợi ích cho tất cả để phát triển hệ thống của quốc gia và thế giới. Mô phỏng trực diện như bộ máy chính quyền, như chủ tịch nước đang làm việc cho đất nước vậy. 

Về phần mình, chúng tôi tự do và có thể đại diện cho quốc gia, toàn cầu, dựa vào điều kiện sẵn có. Theo hướng này, chúng tôi tập trung làm việc cho phước báu. Chúng ta có thể nhận tiền; và việc tạo nên các quỹ cho các tổ chức xã hội hoặc các trung tâm thiền như thế này thì khả thi. Hoàn toàn khả dĩ khi không làm việc vì bản thân mà vì những người khác hoặc các tổ chức khác. Chúng tôi đang làm việc cho tất cả và chúng tôi đang làm điều thiện. Chúng ta đều có khả năng làm theo như vậy và chúng ta có thể thay đổi. Thay vì sử dụng tiền bạc cho chính mình, chúng ta dùng nó cho người khác. Trong đó, có một vài tịnh vật cúng dường không dành cho các trung tâm thiền, không cho những trung tâm Thabarwa, mà cho riêng tôi nhưng tôi chẳng cần thọ dụng chúng. Đó là lý do tại sao tôi có thể dành các khoản tịnh tài và vật phẩm này đến trung tâm. Phương pháp này là khả thi, nên hãy cố gắng tập trung vào thiện phước và đại diện cho những người khác hay cho Sự thật để chỉ-làm-mà-thôi.

Tôi thành lập ngày càng nhiều trung tâm Thabarwa. Theo đó, mọi người dễ dàng hỗ trợ chúng tôi. Họ có thể cộng tác cho các trung tâm Thabarwa bằng cách cúng dường và làm tình nguyện. Nếu bạn có thể làm thiện phước nhiều hơn thì điều bạn mong muốn sẽ thành tựu. Nếu bạn muốn ra quyết định đúng đắn thì không khó lắm, nhưng nó còn liên quan đến thời gian hay thời điểm nữa. Lúc này chưa phải là thời kỳ tốt đẹp cho Miến Điện, nhưng cũng không phải lúc tệ hại nhất. Đó là lý do tại sao chúng tôi gặp nhiều trở ngại. Trung tâm Thabarwa có nhiều địa điểm tại Miến Điện nên chúng tôi chịu ảnh hưởng bởi tình hình đất nước. Nếu chúng tôi kham nhẫn đến khi tình hình khá hơn thì lúc đó, tại các trung tâm của Thabarwa, chúng tôi có thể làm được rất nhiều thứ. Tương tự cho các tổ chức đoàn thể khác trong xã hội, tùy vào thời điểm và điều kiện của quốc gia mà nên làm việc thiện nhiều hơn nữa. Chắc chắn là chúng ta cũng sẽ thành thạo trong việc ra quyết định. Tình hình hiện tại khó khăn thế nhưng điều này rồi sẽ thay đổi.

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *