Những Nguyên Tắc Cơ Bản Của Thiền Quán – Sayādaw U Janaka

NHỮNG NGUYÊN TẮC CĂN BẢN CỦA THIỀN QUÁN


Nguyên tác: VIPASSANĀ MEDITATION GUIDELINES
Tác giả: Sayādaw U Janaka
Dịch giả: Thích Giác Hoàng

 

LỜI NÓI ĐẦU


Tuyển tập này rút từ những lời dạy của HT. Sayādaw U Janaka vào năm 1983 khi Ngài tổ chức khoá tu tại Trung Tâm Thiền Học Phật Giáo Malaysia (Malaysian Buddhist Meditation Centre) ở Penang. Lúc đầu tuyển tập này được Thượng toạ Sujīva, một phần rút từ các pháp thoại buổi tối do HT thuyết giảng, còn lại chủ yếu từ các buổi trình pháp của thiền sinh tại khoá tu.


Vì tập sách mỏng này phần lớn ghi lại những cuộc phỏng vấn riêng giữa Thiền Sư và thiền sinh, và chứa đựng những lời dạy và lời khuyên trực tiếp từ Thiền Sư nên phải nói là rất bổ ích khi thiền sinh có trong tay tập sách này.


Nguyên bản 1983 được Thượng toạ Paññāvaro hiệu đính năm 1989, nhằm giúp cho thiền sinh tu khoá Thiền Quán (Vipassanā) ở Úc do Hoà Thượng tổ
chức. Năm 1999, Tỳ-kheo Pesala hiệu đính một lần nữa, và được Thượng toạ trụ trì U Rewata và Đại Đức U Khemisara của thiền viện Chanmyay ấn
hành để tặng cho thiền sinh.

 

Nguồn: thienquantam

 

Nhung_Nguyen_Tac_Co_Ban

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app