Tiểu Sử Tóm Tắt của Ngài Bhaddanta Paññāsirīlaṅkāra, Bậc Thông Thuộc Tam Tạng (2012) – TIPIṬAKADHARA SAYADAW

Ngài Đại Trưởng Lão Thông Thuộc Tam Tạng Paññāsirīlaṅkāra sinh vào ngày thứ năm, 20/5/1965, trong một gia đình có tín tâm nhiều đời đối với Tam Bảo, thuộc thôn Khwet-khwin, thị trấn Myin-mu, tỉnh Sagaing miền trung Myanmar. Trong gia đình có 6 anh chị em, Ngài là người con trưởng.

Ngài xuất gia học Phật từ nhỏ, và thọ giới sa-di lúc 11 tuổi với pháp danh ‘Paññāsirī’, tại chùa Aung-mye-bhummi do Ngài Pavara trao truyền giới pháp. Lên 20 tuổi, Ngài thọ giới tỳ-khưu vào năm 1984 tại Phật học viện Hman-kin thuộc tỉnh Mandalay; thầy tế độ là Ngài Nāgavaṃsa (Aggamahāpaṇḍita, Bậc đại thiện trí cao thượng) đến từ Phật học viện Pajjotāyon, thị trấn Mon-ywa thuộc tỉnh Sagaing; và thí chủ cúng dường y phục, dược phẩm, vật thực, cốc liêu là gia đình ông Hla Myint và bà Hla Hla ở tỉnh Mandalay.

Sau khi xuất gia sa-di, Ngài có duyên lành học các chương trình Phật học căn bản và nâng cao với các bậc uyên thâm Pháp học tại chùa Aung-mye-bhummi như Ngài Pavara và tại Phậ học viện Pajjotāyon như Ngài Nāgavaṃsa. Khi tham gia chương trình học thi Tam Tạng, Ngài đã học với Ngài Mingun Sayadaw (Ngài Tam Tạng 1), với Ngài Bamaw Sayadaw hiện là Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo tại Myanmar, cũng như với các vị Tam Tạng tiền bối như Ngài Sīlakkhandhābhivaṃsa (Ngài Tam Tạng 7), Ngài Vaṃsapālālaṅkāra (Ngài Tam Tạng 8), Ngài Gandhamālālaṅkāra (Ngài Tam Tạng 9). Sau đây là sơ lược quá trình Pháp học của Ngài Tam Tạng Paññāsirīlaṅkāra.

– Sāmaṇe-kyaw (Sa-di ưu tú) vào năm 1983 lúc 19 tuổi. Chương trình Phật học này còn có tên là Alaṅkāra; vì vậy, sau khi Ngài hoàn tất chương trình Phật học này, pháp danh của Ngài được thêm vào từ ‘Alaṅkāra’ và trở thành Paññāsirīlaṅkāra (Paññāsirī + Alaṅkāra).
– Dhammācariya (Giảng viên Pháp học), vào năm 1984, lúc 20 tuổi.
– Vinaya-dhara (Thông thuộc Tạng Luật), vào năm 1991, lúc 27 tuổi.
– Vinaya-kovida (Thấu suốt Tạng Luật), vào năm 1993, lúc 29 tuổi.
– Dīghabhāṇaka (Thông thuộc Trường Bộ Kinh), vào năm 1994, lúc 30 tuổi.
– Dīghanikāya-kovida (Thấu suốt Trường Bộ Kinh) vào năm 1995, và trở thành Bậc thông thuộc thấu suốt Nhị Tạng – Luật Tạng (Vinaya-piṭaka) và Kinh Tạng (Suttanta-piṭaka), lúc 31 tuổi.
– Mūla-ābhidhammika (Thông thuộc phần đầu của Tạng Vi Diệu Pháp), vào năm 1997, lúc 33 tuổi.
– Mūla-abhidhamma-kovida (Thấu suốt phần đầu của Tạng Vi Diệu Pháp) vào năm 2004, lúc 40 tuổi.
– Ābhidhammika (Bậc thông thuộc Tạng Vi Diệu Pháp) vào năm 2011, trở thành Bậc thông thuộc Tam Tạng (Tipiṭaka-dhara), lúc 47 tuổi.

Công Việc Hoằng Pháp

Ngài Đại Trưởng Lão Thông Thuộc Tam Tạng Paññāsirīlaṅkāra đã và đang tham gia nhiều công tác Phật sự, góp phần duy trì Phật Pháp cho được bền vững lâu dài và mang lại nhiều lợi lạc thiết thực cho tha nhân. Đối vơi việc duy trì Phật Pháp, Ngài là vị lãnh đạo tinh thần của hội Phật học Vi Diệu Pháp (Abhidhamma Association) và hội Buddha-dhamma-saṅgha-loka (Thế Giới Phật Pháp Tăng, còn có tên Lotus Foundation).

Đối với việc lợi tha, Ngài là vị cố vấn tinh thần cho tổ chức từ thiện chữa trị nạn nhân bị rắn độc cắn. Tổ chức từ thiện này trợ cấp thuốc giải độc rắn 1 năm 2 đợt tại các nơi thường xuyên bị rắn độc cắn, và đã cứu sống nhiều ngàn người không may bị rắn cắn. Cùng với Ngài Tam Tạng Vaṃsapālālaṅkāra (Ngài Tam Tạng 8), Ngài Đại Trưởng Lão Thông Thuộc Tam Tạng Paññāsirīlaṅkāra đồng sáng lập bệnh viện đa khoa Jīvitadāna và bệnh viện mắt Piṭakacakkhupāla tại huyện Myin-mu của hai Ngài và đã phẫu thuật, mang lại ánh sáng cho hơn 10.000 bệnh nhân từ trước đến nay.

 

Nguồn Sư Thiện Đức và trang Chương trình cung nghinh các Ngài Tam Tạng Myanmar thăm Việt Nam

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app