COMING SOON… Buổi Thiền Chung Online Qua Trang Web Này Dành Cho Các Thiền Sinh Cũ Đã Tham Dự Khoá Thiền Vipassana Do Thiền Sư S.N. Goenka Giảng Dạy

Buổi Thiền Chung Sẽ Được Bắt Đầu Vào

0Ngày
0Giờ
0 Phút
0Giây

Buổi thiền chung cho thiền sinh Vipassana theo phương pháp Thiền Sư S.N. Goenka giảng dạy, 9 thời mỗi ngày:

* 04h30 – 04h55 (thiền Anapana 25 phút + thiền Metta Rải Tâm Từ)
* 05h00 – 06h05 (thiền Vipassana 1 tiếng + thiền Metta Rải Tâm Từ)
* 06h05 – 06h35
(tụng kinh Pali, các bài kinh hộ trì, khoảng 30 phút)
* 08h00 – 09h05 (thiền Vipassana 1 tiếng + thiền Metta Rải Tâm Từ)

* 12h20 – 13h25 (thiền Vipassana 1 tiếng + thiền Metta Rải Tâm Từ)
* 13h30 – 14h35 (thiền Vipassana 1 tiếng + thiền Metta Rải Tâm Từ)
* 18h30 – 19h50 (nghe bài pháp thoại Thiền Sư S.N. Goenka giảng)
* 20h00 – 21h05
(thiền Vipassana 1 tiếng + thiền Metta Rải Tâm Từ)
* 21h10 – 22h15 (thiền Vipassana 1 tiếng + thiền Metta Rải Tâm Từ)

Quý vị có thể tham gia thiền chung online bằng cách ở lại trang web này, đến giờ thiền chung, cửa sổ video tại trang này sẽ tự động được bắt đầu. (tính năng này sẽ được cập nhật sớm)
 
Nguyện qua trang thiền chung online này ai đó hữu duyên sẽ tinh tấn thực hành Vipassana, tinh tấn thanh lọc tâm, để được hạnh phúc, được an vui, được giải thoát!

(Chú ý: Bài hướng dẫn thiền Vipassana 1 tiếng này chỉ áp dụng cho các thiền sinh cũ đã tham dự ít nhất khoá thiền Vipassana 10 ngày do Thiền Sư S.N. Goenka giảng dạy theo truyền thống Thiền Sư Sayagyi U Ba Khin. Nếu quý vị chưa đi thiền, để học phương pháp thiền này một cách cẩn thận, quý vị nên tham khảo tại Dhamma.org và đăng ký tham dự các khoá thiền.)

 

Tham khảo nhanh