NĂM CHI PHẦN CẦN THIẾT ĐỂ TU TẬP THIỀN (PADHĀNIYAṄGA) – (TIẾP THEO)

4. Vīriya (Tinh cần) “Āraddhavīriyo viharati akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadāya,thāmavā daḷhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu.” “Vị ấy được chuẩn

ĐỌC BÀI VIẾT