Videos [ Trạch Pháp] 05. Năm Uẩn | Susan Elbaum Jootla Dalhouse

Videos [ Trạch Pháp] 05. Năm Uẩn | Susan Elbaum Jootla Dalhouse

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YbaloXp7aVk&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/watch?v=oo2_gGv6ktk&list=PLQac44oRjtcVZE0IBIe0AmhZwmtogcqKN
Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

 

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *