Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Suttantapiṭake

Dīghanikāye

Sīlakkhandhavaggasutta

Saṃgāyanassa pucchā vissajjanā

Pucchā – paṭhamamahādhammasaṃgītikāle āvuso dhammasaṃgāhakā mahākassapādayo mahātheravarā paṭhamaṃ vinayaṃ saṃgāyitvā tadanantaraṃ kaṃ nāma pāvacanaṃ saṃgāyiṃsu.

Vissajjanā – paṭhamamahādhammasaṃgītiyaṃ bhante dhammasaṃgāhakā mahākassapādayo mahātheravarā paṭhamaṃ vinayaṃ saṃgāyitvā tadanantaraṃ dhammaṃ saṃgāyiṃsu.

Pucchā – dhammo nāma āvuso suttantābhidhammavasena duvidho, tattha kataraṃ dhammaṃ paṭhamaṃ saṃgāyiṃsu.

Vissajjanā – dvīsu bhante dhammesu suttantābhidhammapiṭakesu paṭhamaṃ suttantaṃ piṭakaṃ dhammaṃ saṃgāyiṃsu.

Pucchā – suttantapiṭake pi āvuso dīghamajjhimasaṃyuttaaṅguttarakhuddakanikāyavasena pañca nikāyā, tesu paṭhamaṃ kataraṃ nikāyaṃ saṃgāyiṃsu.

Vissajjanā – pañcasu bhante nikāyesu paṭhamaṃ dīghanikāyaṃ saṃgāyiṃsu.

Pucchā – dīghanikāyepi āvuso tayo vaggā catuttiṃsā ca suttāni, tesu kataraṃ vaggaṃ katarañca suttaṃ paṭhamaṃ saṃgāyiṃsu.

Vissajjanā – dīghanikāyepi bhante tīsu vaggesu paṭhamaṃ sīlakkhandhavaggaṃ, catuttiṃsatiyā ca suttesu paṭhamaṃ brahmajālasuttaṃ saṃgāyiṃsu.

* Bài viết trích trong Saṅgāyana-puccha vissajjanā >> Añña, nguồn Tipitaka.org. Tải sách PDF tại đây.

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

* Source Tipitaka.org - Based on the Chaṭṭha Saṅgāyana CD published by the Vipassana Research Institute

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app