THE GREAT CHRONICLES OF BUDDHAS – MINGUN SAYADAW

The Great Chronicles Of Buddhas

The Most Venerable Mingun Sayadaw

The Great Chronicle Of Buddhas is an impressive work by the Burmese Buddhist monk Mingun Sayadaw(1911-1993). The books contains a combination of instructions, explanations of terms, stories and biographies on the 25 previous Buddhas who had made their appearances throughout the various periods of the world cycles. The books were translated into English by a team of Buddhist scholars and published by ‘Tipitaka Nikaya Sasana Organization, Myanmar’ in 1991 in just 3.000 copies and reprinted in 1997 by the Selangor Buddhist Vipassana Meditation Society of Malaysia. The complete set consists of 6 volumes in 8 books of which 2007 pages describe the biographical account of Buddha Gotama or Siddhārtha Gautama.

DOWNLOAD EBOOK PDF HERE

The great chronicles of Buddhas_Singapore version

————————–

Bài viết được trích từ cuốn The Great Chronicle of Buddhas, tác giả Tỳ Khưu Mingun Sayadaw

Link  cuốn The Great Chronicle of Buddhas
Link  tải sách ebook The Great Chronicle of Buddhas
Link  video cuốn The Great Chronicle of Buddhas
Link  audio cuốn The Great Chronicle of Buddhas
Link  thư mục tác giả Tỳ Khưu Mingun Sayadaw
Link  thư mục ebook tác giả Tỳ Khưu Mingun Sayadaw
Link  giới thiệu tác giả Tỳ Khưu Mingun Sayadaw
Link  tải app mobile Phật Giáo Theravāda

 

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời