Videos [TAM BẢO] 42. Biết Đức Phật Kính Đức Phật – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos [TAM BẢO] 42. Biết Đức Phật Kính Đức Phật – Tỳ Khưu Hộ Pháp

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ty-qEGs9xfI&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcWFUAStvlGmAMCEaBXDl0sd

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

 

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *