Videos [TAM BẢO] 16. Đức Thế Tôn Tịch Diệt Niết Bàn Tại Kusinara – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos [TAM BẢO] 16. Đức Thế Tôn Tịch Diệt Niết Bàn Tại Kusinara – Tỳ Khưu Hộ Pháp

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=17Vd0OL0f8g&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcWFUAStvlGmAMCEaBXDl0sd

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *