Videos [QUY Y TAM BẢO] 29. Hướng Dẫn Phép Quy Y Tam Bảo & Thọ Trì Ngũ Giới – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos [QUY Y TAM BẢO] 29. Hướng Dẫn Phép Quy Y Tam Bảo & Thọ Trì Ngũ Giới – Tỳ Khưu Hộ Pháp

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3O-UYI3QXjM&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcUPbxsmpQxLt80FSmuhzj7o

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

 

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *