Videos [PHÁP HÀNH GIỚI] 21. Ngũ Giới Là Pháp Hạnh Phúc An Lành – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos [PHÁP HÀNH GIỚI] 21. Ngũ Giới Là Pháp Hạnh Phúc An Lành – Tỳ Khưu Hộ Pháp

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=yJ5aQj9wR7A&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcXgtQG9uKO83qFllQ4f1-fs

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *