Videos [Ngôi Nhà Chánh Niệm] 02. Ngôi Nhà Chánh Niệm Phần 1a | Sayadaw U Jotika

Videos [Ngôi Nhà Chánh Niệm] 02. Ngôi Nhà Chánh Niệm Phần 1a | Sayadaw U Jotika

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BAkAZ5cAPIo&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcW6bONXbNBaILiifryh3p0s

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

 

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *