VIDEOS [NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP] 05. KINH BỐN HẠNG NGƯỜI B – TỲ KHƯU HỘ PHÁP

Videos [NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP] 05. Kinh Bốn Hạng Người B – Tỳ Khưu Hộ Pháp

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TISf2KsuAjE&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcUbpw4RKQNwdiRzr_b0WM0A

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *