VIDEOS [NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP] 03. BÀI KINH DẠY VỀ NGHIỆP – TỲ KHƯU HỘ PHÁP

Videos [NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP] 03. Bài Kinh Dạy Về Nghiệp – Tỳ Khưu Hộ Pháp

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bSZGSiuJTew&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcUbpw4RKQNwdiRzr_b0WM0A

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *