Videos [Dipa Ma – Cuộc Đời & Di Huấn] 07. Phần 2 – Con Đường Chuyển Hóa – Thau Suốt Các Vọng Tưởng

Videos [Dipa Ma – Cuộc Đời & Di Huấn] 07. Phần 2 – Con Đường Chuyển Hóa – Thau Suốt Các Vọng Tưởng

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=OCAIK77Aydk&
Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcUj2XCwWZYunhi52o-y9Ycz

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

 

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *