VIDEOS 8. KINH ĐOẠN GIẢM (SALLEKHASUTTA) | NGÀI THÍCH MINH CHÂU DỊCH – KINH TRUNG BỘ PHẦN 1

Videos 8. Kinh Đoạn Giảm (Sallekhasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Kinh Trung Bộ Phần 1

 

 

BỘ VIDEOS KINH TRUNG BỘ PHẦN 1 – 50 KINH CĂN BẢN (BẢN KHÔNG LỒNG NHẠC) – NGÀI THÍCH MINH CHÂU DỊCH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *