VIDEOS 55. SỰ NHÌN THẤY NHƯ THẬT CỦA TUỆ GIÁC (3) | NHỮNG LỜI DẠY VƯỢT THỜI GIAN CỦA AJAHN CHAH

Videos 55. Sự Nhìn Thấy Như Thật Của Tuệ Giác (3) | Những Lời Dạy Vượt Thời Gian Của Ajahn Chah

 

 

BỘ VIDEOS NHỮNG LỜI DẠY VƯỢT THỜI GIAN CỦA AJAHN CHAH – THIỀN SƯ AJAHN CHAH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *