VIDEOS 52. TIẾN TỚI SỰ VÔ NHIỄM (2) | THIỀN SƯ AJAHN CHAH – NHỮNG LỜI DẠY VƯỢT THỜI GIAN CỦA AJAHN CHAH

Videos 52. Tiến Tới Sự Vô Nhiễm (2) | Thiền Sư Ajahn Chah – Những Lời Dạy Vượt Thời Gian Của Ajahn Chah

 

 

BỘ VIDEOS NHỮNG LỜI DẠY VƯỢT THỜI GIAN CỦA AJAHN CHAH – THIỀN SƯ AJAHN CHAH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *