VIDEOS 28. ĐẠI KINH VÍ DỤ DẤU CHÂN VOI (MAHĀHATTHIPADOPAMASUTTA) | NGÀI THÍCH MINH CHÂU DỊCH

Videos 28. Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi (Mahāhatthipadopamasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

 

 

BỘ VIDEOS KINH TRUNG BỘ PHẦN 1 – 50 KINH CĂN BẢN (BẢN KHÔNG LỒNG NHẠC) – NGÀI THÍCH MINH CHÂU DỊCH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *