Videos 14. Tiểu Kinh Khổ Uẩn (Cūḷadukkhakkhandhasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch

 

 

BỘ VIDEOS KINH TRUNG BỘ PHẦN 1 – 50 KINH CĂN BẢN (BẢN KHÔNG LỒNG NHẠC) – NGÀI THÍCH MINH CHÂU DỊCH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *