VIDEOS 13. ĐẠI KINH KHỔ UẨN (MAHĀDUKKHAKKANDHASUTTA) | NGÀI THÍCH MINH CHÂU DỊCH-KINH TRUNG BỘ PHẦN 1

Videos 13. Đại Kinh khổ Uẩn (Mahādukkhakkandhasutta) | Ngài Thích Minh Châu Dịch-Kinh Trung Bộ Phần 1

 

 

BỘ VIDEOS KINH TRUNG BỘ PHẦN 1 – 50 KINH CĂN BẢN (BẢN KHÔNG LỒNG NHẠC) – NGÀI THÍCH MINH CHÂU DỊCH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *