Videos (1) Căn Bản Thiền Minh Sát – Ngài Thiền Sư Mahāsī

 

Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5-l9PIjmveU&

Link toàn bộ Playlist cuốn sách: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcXsJOdx6txs8SLGyyqP9xhz

Link kênh videos trên Youtube: https://youtube.com/c/THERAVADAVN

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app