Video 66. See Anicca, Dukkha – Anatta Are Also Known (1) | U Paṇḍitā Sayadaw

 

 

BỘ VIDEOS 2ND SPECIAL RETREAT 2000 – 2001 – U PAṆḌITĀ SAYADAW

 

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *