Video 41. Appplication Of Power Viriya, Sati – Samadhi | U Paṇḍitā Sayadaw -2nd Special Retreat 2000 -2001

Video 41. Appplication Of Power Viriya, Sati – Samadhi | U Paṇḍitā Sayadaw -2nd Special Retreat 2000 -2001

 

 

BỘ VIDEOS 2ND SPECIAL RETREAT 2000 – 2001 – U PAṆḌITĀ SAYADAW

 

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *