Thông Báo: Chương Trình Thuyết Pháp Của Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng 10 Hàng Tuần Từ 18/09/2021

TIN VUI ĐẾN VỚI NGƯỜI CON PHẬT

Với đức tin trong sạch nơi Tam-bảo và mong muốn tìm cầu học hỏi, thực hành theo giáo Pháp của Đức Phật Gotama chỉ dạy, chúng con thành kính thỉnh mời Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Thứ 10 (Bhadanta Sundara – Sunlun Tipiṭaka Sayadaw, Bậc Thông Thuộc Thấu Suốt Tam Tạng, Bậc Gìn Giữ Kho Tàng Pháp Bảo), giảng dạy Dhamma và hướng dẫn thực hành thiền.

Chúng con vô cùng hoan hỷ thỉnh mời Sư Thiện Đức (Kusalaguṇa Bhikkhu) tác bạch lên Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Thứ 10 mong muốn của chúng con, và Sư cũng hỗ trợ chuyển ngữ sang tiếng Việt trong Pháp Hội tới đây.

Với lòng bi mẫn Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Thứ 10 đã chấp nhận lời thỉnh cầu, giảng dạy giáo Pháp cho chúng con tại Việt Nam cũng những những ai hữu duyên vào Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần thông qua ứng dụng Zoom và được phát trực tiếp trên kênh YouTube PHẬT GIÁO THERAVADA VN.

Link Zoom: phatgiao.info  |  ID Zoom: 2910198000 | Passcode: 123456789

Link Youtube phát trực tiếp: youtube.com/c/THERAVADAVN

Lịch thuyết Pháp: Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần

Ngày bắt đầu: Thứ 7 ngày 18/09/2021 & Chủ Nhật ngày 19/09/2021

Thời gian: 15h30 – 17h00 (trước thời thuyết Pháp khoảng 30 phút, BTC sẽ mở Zoom để mọi người vào cùng thọ phép Quy Y, xin giới)

 

MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG BHADDANTA SUNDARA

(TIPIṬAKADHARA, TIPIṬAKAKOVIDA, DHAMMABHAṆḌĀGĀRIKA – BẬC THÔNG THUỘC & THẤU SUỐT TAM TẠNG, BẬC GIỮ GÌN KHO TÀNG PHÁP BẢO)

Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Bhaddanta Sundara Sayadaw là một trong 15 Vị Tam Tạng xuất hiện thời đương đại tại Myanmar, và là 1 trong 11 Vị Tam Tạng hiện đang còn sống, dạy dỗ, hoằng pháp và lãnh đạo tinh thần Phật giáo Theravāda tại Myanmar nói riêng và thế giới nói chung.

Theo tuần tự xuất hiện của 15 Vị Tam Tạng, Ngài là bậc xuất hiện thứ 10, nên các Phật tử Việt Nam thường gọi Ngài với danh xưng tắt là Ngài Tam Tạng 10, hoặc Phật tử Myanmar gọi theo tên quê hương nơi Ngài sinh là Tipiṭaka Myaing Sayadaw.

Trong 15 Vị Tam Tạng thì Ngài Tam Tạng 10 là Bậc vừa giảng dạy Pháp học Pariyatti, lại vừa hướng dẫn Pháp hành Vipassanā. Hiện nay, tại những trung tâm thiền viện của Ngài ở Yangon, hằng ngày có từ 150 đến 300 Yogī học và hành Vipassanā (thời chưa có dịch bệnh Covid-19), riêng trong các dịp nghĩ lễ lớn thì có trên hàng ngàn Yogī..

* Về Pháp học Pariyatti:

Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Bhaddanta Sundara là Bậc đạt đến tột cùng của Pháp học Phật Giáo đó là hoàn thành trọn vẹn chương trình học Tam Tạng (Tipiṭaka).

Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng 10 thuyết Pháp dưới Đại Cội Bồ Đề Mahabodhi tại Bodhgaya Ấn Độ năm 2019

* Về pháp hành Paṭipatti:

Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Bhaddanta Sundara đã trải qua trên 30 năm thực hành và hướng dẫn thiền Ānāpānassatikamaṭṭhānabhāvanā (hơi thở) theo phương pháp thiền Vipassanā, của Ngài Sunlun, một trong những bậc Thánh Arahán đương đại tại Myanmar, cho hàng chục ngàn Phật tử khắp Myanmar và thế giới với phương châm Xúc – Tri – Chánh Niệm.

Ngược thời gian cách đây trên 50 năm, vào Thứ 6 ngày 08 tháng 4 Phật lịch 2499 (1955) Ngài Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Bhaddanta Sundara đã sinh ra tại ngôi làng Kyauk Daing, Thị Trấn Myaing, Huyện Pakokku, thuộc tỉnh Magwe. Song thân Ngài là ông U Tha Dwun và bà Daw Khin Phwa.

– Năm 12 tuổi, Ngài được song thân hộ độ cho xuất gia Sa di với Ngài Trưởng lão Bhaddanta Kovida, tại tự viện Sien Kan.

– Năm 15 tuổi, Ngài tìm đến nương nhờ với 2 bậc Trưởng lão nổi tiếng về Nya Wa (Abhidhamma = Vi diệu pháp) là Ngài Sayadaw Nandiya và Ngài Sayadaw Jāgara tại tự viện Tu Maung, thuộc quận Amarapura để học những môn căn bản về Tam Tạng Pāḷi.

Ảnh Ngài Tam Tạng 10 cùng 8 Ngài Tam Tạng đến Vn năm 2019

– Từ năm 16 tuổi đến 19 tuổi, Ngài liên tiếp hoàn thành 3 chương trình Pháp học phổ thông Pathama-nge (Sơ cấp), Pathama-lat (Trung cấp) và Pathama-kyi (Cao đẳng).

– Năm 20 tuổi (1974), Ngài được gia đình thí chủ là Ông U Than và Bà Daw Khin Hla hộ độ xuất gia Tỳ khưu với Thầy Tế Độ là Ngài Sayadaw Kovida, tại tự viện Tu Myaung, thuộc quận Amarapura. Cũng trong những năm này Ngài đã tốt nghiệp các khoá học Sāsanadhaja Sirīpavara Dhammācariya, Nikāyavinaya Dhammācariya, Atthavisārada Mūlābhidhammika, là những khoá học như chiếc cầu nối căn bản của các kỳ thi pháp học Tam Tạng.

– Năm 20 tuổi (1974), Ngài đạt được danh bằng Dīghabhāṇaka, thuộc lòng Tạng Kinh (Dīghanikāya).

– Năm 23 tuổi (1977), Ngài đạt được danh bằng Dīghanikāyakovida, thông suốt Tạng Kinh. Trở thành bậc Nhất Tạng.

– Năm 25 tuổi (1979), Ngài đạt được danh bằng Vinayadhara, thuộc lòng Tạng Luật. Trở thành bậc thuộc lòng Nhị Tạng, Dvipiṭakadhara. Và cũng bắt đầu kể từ đây, Ngài nhận phận sự hướng dẫn hành thiền Vipassanā tại Đại thiền viện Sun Lun Gu, Yangon.

Ảnh cung thỉnh Sư Ông Hộ Pháp cùng 9 Ngài Tam Tạng và Chư Tăng lên Đại Cội Bồ Đề tại Tổ Đình Bửu Long năm 2019

– Năm 34 tuổi (1988) Ngài đạt được danh bằng Vinayakovida, thông suốt Luật Tạng và trở thành bậc Thông suốt Nhị Tạng – Dvipiṭakakovida.

– Năm 45 tuổi (1999) Ngài thuộc lòng trọn bộ Vi Diệu Pháp và đạt được danh bằng Tipiṭakadhara, Bậc Thông Thuộc Tam Tạng.

– Năm 48 tuổi (2002) Ngài Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Bhaddanta Sundara vừa thuộc lòng Tam Tạng, vừa thông hiểu thấu suốt tất cả những gì liên quan đến pháp học Tam Tạng, nên Ngài đạt được danh bằng Tipiṭakadhara, Tipiṭakakovida – Bậc Thông thuộc Tam Tạng, Bậc Thấu suốt Tam Tạng.

Chính Phủ Myanmar đã dâng tặng Ngài Danh Bằng Tam Tạng, cờ, lọng và khuôn dấu với biểu tượng 3 cây lọng tượng trưng cho Tam Tạng. Ngoài ra, Chính Phủ cũng dâng đến Ngài cùng 2 người theo hộ độ Ngài các loại vé thượng hạng của tàu hoả, tàu thuỷ, xe, máy bay và tứ vật dụng hàng tháng.

– Năm 55 tuổi (2009) Chính Phủ dâng lên Ngài Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Bhaddanta Sundara danh hiệu Tipiṭakadhara Dhammabhaṇḍāgārika (Bậc Thông thuộc Tam Tạng, Bậc giữ gìn kho tàng pháp bảo của Đức Phật Gotama) Đây cũng là danh hiệu tột cùng trong Pháp học Phật giáo (Pariyattisāsana).

Thật diễm phúc cho những ai được diện kiến, đảnh lễ, cúng dường, hộ độ, nghe pháp, hành thiền và thân cận với một bậc Đa văn xuất chúng như vậy.

Yangon, Myanmar – 2012

Lược dịch: Tỳ khưu Hộ Giới (Rakkhitasīla Bhikkhu)

 

Ảnh chụp Ngài Tam Tạng 10 cùng 8 Ngài Tam Tạng lúc vừa đến VN năm 2019

 

ALBUM VIDEOS NGÀI TAM TẠNG 10 THUYẾT

 

ALBUM HÌNH ẢNH CÁC NGÀI TAM TẠNG

HÌNH ẢNH CUNG THỈNH CÁC NGÀI TAM TẠNG ĐẾN VIỆT NAM NĂM 2O19 & 1 SỐ HÌNH ẢNH KHÁC

 

Trong tâm từ,

BQT Theravada.vn tổng hợp

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *