Tài liệu bài học Lớp Học Giới Luật Với Sayadaw U Kuṇḍadhāna

Kính thưa quý Chư Tôn Đức Tăng, quý Cô Tu Nữ và Quý Phật Tử,

Ban Tổ Chức (BTC) “Lớp Học Giới Luật Với Sayadaw U Kuṇḍadhāna” xin gửi đến Quý Vị tài liệu bài học (đoạn kệ bằng tiếng Pāli, xin tạm đặt tên là: Bài 1 – Ganthārambhakathā & Pārājikaniddeso) trích dẫn từ bộ Phụ Chú Giải của tạng Luật Vinayapiṭaka Khuddasikkhā mà hôm thứ Tư 6/10/2021 vừa qua chúng ta được Ngài Sayadaw U Kuṇḍadhāna dặn dò học thuộc lòng.

– BTC đã biên tập đoạn kệ Pali “Bài 1: Ganthārambhakathā & Pārājikaniddeso” thành video để Đại Chúng có thể tiện cho việc đọc theo và học thuộc lòng. Xem video đã được đăng tải lên YouTube tại đường dẫn này: https://youtu.be/JrDPBaKaDCA

– Tài liệu (file PDF) có thể đọc trực tuyến và tải về tại đường dẫn này: Tải bản pdf

Vinaya Pitaka Khuddasikkhā

 

– Xem lại video toàn bộ bài giảng ngày 6/10/2021 vừa qua của “Lớp Học Giới Luật Với Sayadaw U Kuṇḍadhāna”, tại đây:

 

Kính chúc Đại Chúng học hỏi được nhiều kiến thức và lợi ích từ “Lớp Học Giới Luật Với Sayadaw Kuṇḍadhāna”.

Trân trọng,

Theravada tổng hợp và trích lược từ nguồn bài viết do Tỳ Khưu Minh Nhân bên Pa Auk Dhamma Talk VN gửi

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. Nguyện Phật giáo được trường tồn. Trong tâm từ