Nhắc lại: Pali gồm có 8 nguyên âm: a, ā, i, ī, u, ū, e, o.

Cách phát âm cũng tựa như tiếng Việt.

Giờ chỉ trình bày về a, i, u, e, o (ā, ī, ū cũng tương tợ như a, i, u).

 – Giờ bạn hãy đọc nguyên âm a rồi nguyên âm i theo lối tiếng Việt trong cùng một hơi thì bạn sẽ nghe rằng: a + i => ai (cái này chính là sandhi). Còn Pali thì sao? Bạn hãy đọc lại nguyên âm a rồi nguyên âm i một lần nữa, hơi chậm một tí. Bạn cảm nhận điều gì? Bạn có nghe được cái âm của nguyên âm e không? Bạn có nhớ điều đã trình bày trước đây: Do vị thế của các bộ phận phát âm như răng, lưỡi, v.v… mà có các âm thanh tương ứng phát ra, không phải do ước muốn của bạn. Giờ bạn hãy đọc lại nguyên âm a rồi nguyên âm i một lần nữa đi, trong quá trình phát âm a rồi i, các bộ phận phát âm sẽ di chuyển qua vị thế của nguyên âm e, nên âm e được tạo thành.

Do đó, sandhi của Pali sẽ là: a + i => e => ai.

 

– Tương tợ, bạn phát âm a rồi u theo tiếng Việt thì âm thanh được tạo ra sẽ là au:

a + u => au

Còn Pali thì sao? Trước khi thành âm au, thì sẽ có âm o phát ra, nên sẽ được viết như sau:

a + u => o => au.

 

TRƯỜNG HỢP NGƯỢC LẠI:

– Theo cách đánh vần của tiếng Việt

– i + a => ia.

– u + a => ua.

 

– Còn Pali thì sao? Bạn hãy phát âm và lắng nghe, đọc từ từ chậm rãi,

iii rồi aaa trong cùng một hơi thì âm tạo ra sẽ nghe như là ya.

uuuu rồi aaaa trong cùng một hơi thì âm tạo ra sẽ nghe như là va/wa

– i + a => ya (được giải thích là i => y).

– u + a => va (được giải thích là u => v).

 

TỔNG KẾT:

– Tiếng Việt:

– a + i => ai; a + u => au.

– i + a => ia; u + a => ua.

 

– Tiếng Pali:

– a + i => e => ai; a + u => o => au.

– i + a => ya; u + a => va.

 

Bạn đang ở level 2 của chương trình Pali. Bởi vì bài học về Sandhi được trình bày ở tập 2 theo tài liệu của Ngài A. P. Buddhadatta (chỉ trình bày chứ không có giải thích).

 

 

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *