LỊCH SỬ LÀ GÌ

Lịch sử là kết quả của quá trình nghiên cứu tìm tòi về thời kỳ xa xưa của cổ nhân ngày trước mà nay còn lưu lại trong trí nhớ loài người hoặc  nhờ vào sự thẩm nghiệm, tìm tòi ngược dòng những gì đã qua dù của dân tộc mình hay bất cứ một dân tộc nào có liên quan, cho nên tiếng lịch sử được định nghĩa rộng rãi như sau:

1-Là tất cả những sự kiện, biến cố đã xảy ra thời kỳ trước dù cận đại hay cổ đại.

2-Là những ghi chép, nhận xét cùng phỏng đoán về các di tích hay công trình của cổ nhân thời tiền sử dựa theo nhiều cơ sở còn lưu tồn đến nay như các mẫu hóa thạch, cách đồ đồng, đồ đá và những di vật làm chứng tích cho một nền văn minh mà quan trọng nhất là các phương tiện giao thông như ký hiệu ngôn ngữ và chữ viết tượng hình.

Ngày nay các nhà sử học có thể biết rõ những gì xảy ra trước thời kỳ Đức Phật khoảng 4500 năm và họ lấy đó làm điểm mốc khởi đầu cho môn Sử học, môn Sử học tóm gọn lại những gì mà họ cho là đích xác nhất, họ góp nhặt chúng lại rồi viết nên lịch sử.

 

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *