PHẦN 1 – BỐN GIAI ĐOẠN TRONG CUỘC ĐỜI NGƯỜI BÀ LA MÔN

BỐN GIAI ĐOẠN TRONG CUỘC ĐỜI NGƯỜI BÀ LA MÔN

1) Brahmacāri: Lúc ấy thời sống đời phạm hạnh khiết bạch và học hỏi các môn cần thiết.

2) Gahaṭṭha: Đến tuổi trưởng thành đủ sức lập thân thì lấy vợ, sanh con, tạo trữ tài sản.

3) Vanapattha: Khi tuổi đã cao, chuyện đời đã ổn định xong xuôi thì người Bà-la-môn bỏ nhà cửa vào rừng sống lang thang như một ẩn sĩ để cầu phước bằng cách thờ cúng thần thánh.

4) Sayamvāsī: Nếu hoàn toàn không muốn sống cuộc đời của kẻ tu tại gia thì trở thành một tu sĩ hẳn hoi để tu khổ hạnh ép xác cho chân ngã của mình làm chủ được bản năng dục vọng.

 

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *