Những lời tinh hoa của Ajahn Brahm

Phần Sīla

Sīla trong tiếng Pali có nghĩa là giới hạnh. Đó là sự trau dồi đức tính hiền hòa, tử tế, rộng lượng và lòng thương mến người khác qua hành động, lời nói hay ý nghĩ. Nó cũng có thể được dịch là nhân cách, thoái quen hay đạo đức. Sự hiểu biết của bạn về những gì thiện xảo, và những nguồn cảm hứng có từ trong tâm hay từ những tấm gương sống, sẽ giúp bạn từ bỏ những thói quen và khuynh hướng không tốt để phát triển những phẩm chất thiện lành trong tâm. Thực hành giới hạnh khiến tâm bạn tinh khiết, tâm tinh khiết là tâm hạnh phúc, một chuẩn bị tốt đẹp cho việc hành thiền.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *