Những lời tinh hoa của Ajahn Brahm

Phần Samādhi

Samādhi trong tiếng Pali có nghĩa là thiền định sâu, hay sự định tĩnh, hợp nhất của tâm. Nó không thể đạt được bằng sức mạnh hay nỗ lực phấn đấu, mà bằng sự tự chế, từ bỏ những tánh khí bất thiện và phát huy, trưởng dưỡng những phẩm chất thiện lành. Tỉnh thức với lòng từ ái sẽ khiến tâm tích cực, tâm hạnh phúc dần ổn định và ngày càng đi sâu vào tĩnh lặng, bình an. Quá trình thanh lọc qua việc hành thiền sẽ làm cho tâm bạn mạnh mẽ và sáng suốt, điều cần thiết để khám phá, đối diện và thâm nhập vào chân lý.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *