Những lời tinh hoa của Ajahn Brahm

Phần Pañña

Pañña trong tiếng Pali có nghĩa là trí tuệ hay tuệ giác; nhìn thấy thế gian rõ ràng, không bị bóp méo. Đó là sự thấu hiểu sâu sắc về thân phận con người phát sinh từ một tâm thuần khiết và tĩnh lặng. Panna luôn sinh khời từ thinh lặng và định tĩnh, từ một trái tim rộng mở, dễ tiếp thu và khách quan. Một tâm thức đầy ắp tư tưởng thì chưa sẳn sàng để có thể lắng nghe một cách sâu sắc. Hiểu biết sâu sắc quy luật vận hành của vạn pháp, dù nhỏ, dù lớn và sự biến đổi của đời sống, luôn luôn giải phóng bạn và khiến tâm bạn tràn ngập tình thương không vị kỷ và lòng từ bi cho mọi chúng sanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *