09/01/20 – Thiền viện Phước Sơn, Việt Nam

Mang kiếp nhân sanh, tất cả chúng ta nên dâng kiếp sống này cho Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, thông qua sự thực hành chánh niệm – sự thực hành thiền.

Để hiểu biết về Sự Thật Gốc hay Sự Thật Tối Hậu – Danh và Sắc – Bản Chất Vô Thường, chúng ta cần hành thiền, hay có thể hiểu là thực hành chánh niệm và xả ly.

Đồng thời, chúng ta cần trì giới: tránh phương hại đến sinh mạng của các sinh vật sống (không sát sanh); tránh làm tổn hại đến tài sản của người khác (không trộm cắp); giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình và người khác (không tà dâm); không phá hoại sự hiểu biết của người khác (không nói dối) và của bản thân mình (không uống rượu và các chất say).

Theo đuổi Con Đường Trung Đạo là cái nhân đưa đến giác ngộ hoặc liễu tri Sự Thật Gốc, Sự Thật Tối Hậu hay có thể nói là được giải thoát khỏi Vô Thường, Khổ, và Vô Ngã (sankhara), giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.

Chánh niệm là sự chú tâm vào một trong những đối tượng bên trong thân và tâm tại khoảnh khắc hiện tại. Xả ly là không bám víu vào thời gian, không gian, con người và điều kiện để tiêu giảm dính mắc của ta vào những ý niệm đó.

Chánh niệm và xả ly cần được chuyên tâm thực hành một cách liên tục mới có thể thành tựu viên mãn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *