09/01/2020 – Thiền viện Phước Sơn, Việt Nam

Câu hỏi của thiền sinh: Bạch Sayadaw! Con nghĩ là gia đình con bị dính vào nghiệp chia ly. Từ ông, bà, chú, bác… tất cả mọi người đều chịu cảnh xa lìa. Vậy chúng con có thể gieo những nhân gì để có thể thay đổi được cái nghiệp này?

Nếu chỉ chăm chăm làm điều mà chúng ta muốn, thì chúng ta sẽ dần cách xa nhau, kể cả đối với người thân trong gia đình, bởi những mong cầu, những định hướng khác biệt. Còn nếu ta làm điều mà ta nên làm; ví dụ như làm những việc thiện đóng góp cho xã hội, cho xóm làng, thị trấn, cho một địa phương, hoặc là làm việc cho Sự Thật; khi đó thời gian chúng ta được sát cánh cùng nhau cũng nhiều như những điều thiện ta làm vậy. Nhờ vào uy lực của thiện phước, của hành động thiện mà ta có thể được quây quần bên gia đình và bạn bè mình. Chính bởi vì việc chỉ làm cho bản thân, thế nên những người trong gia đình bạn mới phải xa lìa. Bạn cần phải làm việc cho những người khác, cho Sự Thật. Như thế thì tốt đẹp, trọn vẹn hơn. Nếu bạn có thể tiếp tục làm như thế lâu dài, gia quyến và bằng hữu của bạn rồi sẽ đồng hành cùng bạn. Bằng cách này bạn sẽ lại có thể được ở cạnh những người bạn yêu thương.

Tại trung tâm của chúng tôi, vào thời điểm khởi đầu, chỉ có người già và người bệnh, những người không thể sống tự lực cánh sinh ngoài xã hội mới đến để nương nhờ. Rồi nhờ việc làm những điều thiện, họ được mãn nguyện và hoan hỉ ở lại cùng trung tâm; trong khi đó những người thân trong gia đình họ lại gặp nhiều sóng gió ngoài xã hội. Thế nên từng người một bắt đầu đưa những người thân đến ở tại trung tâm. Chúng tôi hoan hỉ chấp thuận. Đó là lý do tại sao chúng tôi có rất nhiều gia đình cùng nhau sống tại trung tâm vào thời điểm đó. Tôi đã phải thành lập làng tình thương Pháp Bảo để họ có đủ chỗ sinh sống. Không chỉ tiếp nhận gia đình của những thiền sinh Thabarwa, chúng tôi cũng tiếp nhận cả những gia đình ngoài xã hội miễn là họ cần sự giúp đỡ, từ đó nhiều gia đình đến ở và được bảo trợ tại làng Pháp Bảo của chúng tôi.

Làm những thiện pháp thế này rất hữu ích để có thể được ở cạnh những người thân và bằng hữu của mình. Ta sẽ gặt được quả lành tương tự như những gì ta làm cho người khác. Nếu ta giúp đỡ để thân bằng quyến thuộc của những người xa lạ được sống cùng nhau, rồi ta cũng sẽ được ở bên những người thân của mình. Sẽ càng lợi lạc nếu bạn có đủ khả năng để thực hành thiện pháp một cách nghiêm túc trong thời gian dài và giúp đỡ gia quyến của bất kỳ ai đang cần sự giúp đỡ. Khi chúng ta có thể giúp họ trọn vẹn sức lực, ta sẽ có thể được đoàn viên cùng bất cứ ai, tất nhiên là cả với những người thân và bạn bè mà ta thương mến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *