02/2020 Thabarwa Nature Dhamma Family, Singapore

Thưa Ngài, là một người mới bắt đầu, chúng con nên làm gì nếu cảm thấy đau ở trên thân trong lúc ngồi thiền? Chúng con nên thay đổi tư thế hay nên giữ nguyên tư thế ngồi? Con xin cảm ơn Ngài.

Chúng ta là con người có trí thông minh, đó là lí do vì sao chúng ta nên học hỏi trong mọi lúc, chứ không thỏa mãn những điều kiện hiện tại của chúng ta. Chúng ta nên mở rộng tâm trí như cách mà chúng ta mở mắt. Chúng ta không nên dừng lại việc học hỏi. Chúng ta không nên nắm bắt ý tưởng rằng chúng ta thì trọn vẹn và hoàn hảo. Càng học hỏi một cách đúng đắn, chúng ta càng hiểu rằng chúng ta không biết gì cả, chúng ta không là gì cả. Nếu chúng ta học một cách sai lầm, chúng ta sẽ hiểu lầm rằng mình biết mọi thứ hay chúng ta là mọi thứ. 

Trong lúc hành thiền, việc không chịu đựng nổi những cơn đau là tự nhiên. Nếu chúng ta nắm giữ cơn đau và không cố gắng kham nhẫn với chúng, chúng ta sẽ không bao giờ phát triển. Làm những gì chúng ta hiểu và những gì chúng ta có thể thì là truyền thống (hay thói quen của chúng ta). Bằng cách làm như thế, chúng ta sẽ không bao giờ trưởng thành và phát triển. Chúng ta cần vượt qua những giới hạn của chính mình. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần cố gắng để làm những thứ mà chúng ta không thể làm, cố gắng chịu đựng những điều mà chúng ta không thể chịu đựng, cố gắng biết về những điều mà chúng ta chưa biết. Chúng ta cần đặt mục tiêu cao hơn và thực hành chăm chỉ hơn những gì chúng ta có thể. Chúng ta nên không ngừng nỗ lực chăm chỉ cho đến khi chúng ta bệnh và chết. Không có gì là thường hằng. Mọi hành động đều có mục đích. Hãy để nó tự thực hiện mục đích thực hành của chính nó, không cần phải cố dừng lại. Đây là quy tắc của thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *